ขายพรบรถยนต์
เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด กับธุรกิจประกันภัยครบวงจร
เปิดหน้าร้านขายประกันรถยนต์ พรบ ต่อภาษี  เริ่มต้นอย่างไร

เปิดหน้าร้านขายประกันรถยนต์ พรบ ต่อภาษี เริ่มต้นอย่างไร

ธุรกิจประกันภัยเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าเมื่อเกิดความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ  กิจกรรมทางธุรกิจในธุรกิจประกันภัยจะเน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยง การออกแบบแผนประกันภัยที่เหมาะสมให้กับลูกค้า การเก็บเบี้ยปร  การขายประกันรถยนต์มีตลาดที่น่าสนใจ ถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในสายงานนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการขายประกันรถยนต์ต้องใช้การวิเ