พนักงานเคลม
เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด กับธุรกิจประกันภัยครบวงจร
จากอดีตพนักงานเคลมประกัน สู่นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

จากอดีตพนักงานเคลมประกัน สู่นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

อาชีพที่บางคนอาจร้องยี้ อาชีพที่บางคนบอกว่าอย่ามาขายฉันนะ ประโยคที่ฝังหัวเราตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่รู้  แต่เป็นอาชีพที่เราเห็นว่าทำให้เราเจริญรุ่งเรืองได้ มีอิสรภาพทางด้านการเงิน อิสรภาพทางเวลา  ทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของเราและบุคคลอื่น รวมถึงเป็นมรดกตกทอดไปทายาท