พรบ ป้ายภาษี ประกันรถยนต์ ต่างกันอย่างไร

พรบ ป้ายภาษี ประกันรถยนต์ ต่างกันอย่างไร

 

ประกัน พรบ และภาษียนต์ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ในประเทศไทย โดยมีความหมายดังนี้

พรบ. (พรบ. คือ พระราชบัญญัติการใช้ถนน) - เป็นกฎหมายที่กำหนดให้เจ้าของรถยนต์ต้องชำระเงินสำหรับการใช้ถนนและประกันภัยรถยนต์ โดยต้องชำระเงินทุกปี

ภาษีรถยนต์ (Vehicle tax) - เป็นภาษีที่ต้องชำระสำหรับการทำใบจดทะเบียนรถยนต์ ซึ่งจะต้องชำระทุกปี

ประกันรถยนต์ (Car insurance) - เป็นการประกันความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถซื้อได้จากบริษัทประกันภัย

       สำหรับการใช้รถยนต์ในประเทศไทย จะต้องประกอบด้วย พรบ. ภาษีรถยนต์ และประกันภัยรถยนต์ ทั้งสามอย่างนี้จะต้องชำระเงินเพื่อทำใบจดทะเบียนรถยนต์ และใช้รถยนต์ได้ถูกกฎหมาย

ประกันภัยรถยนต์.jpg" style="width:739.2px" />

พรบ. คืออะไร

          พระราชบัญญัติการใช้ถนน หรือ "พรบ." คือกฎหมายที่รวมถึงการต้องชำระเงินสำหรับการใช้ถนนและการประกันภัยรถยนต์ โดยเจ้าของรถยนต์จะต้องชำระเงินทุกปี ซึ่งการชำระเงินนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย

 "พรบ." มีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่รถยนต์และสังคมอย่างมากมาย ดังนี้

 1. ช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางถนน: พรบ. มีบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงการใช้หมวกกันน็อค และใส่เข็มขัดนิรภัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

 2. ช่วยปรับปรุงถนนและสาธารณูปโภค: เงินที่ได้รับจากการชำระเงินในพรบ. จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนทางถนน เช่น การซ่อมแซมถนนแตกหัก การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และการสร้างทางข้าม

 3. ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต: การมีถนนที่ปลอดภัยและสามารถเดินทางได้สะดวกจะช่วยลดการเสียเวลาในการเดินทางและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คน

 4. ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว: การปรับปรุงถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนทางขนาดใหญ่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 5. ช่วยลดการเสียหายจากอุบัติเหตุ: การมีประกันภัยรถยนต์

ภาษีรถยนต์ คืออะไร

       ภาษีรถยนต์ เป็นภาษีที่ต้องชำระเพื่อทำใบจดทะเบียนรถยนต์ ซึ่งจะต้องชำระทุกปี จำนวนเงินที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับความจุของเครื่องยนต์ และเป็นการเก็บเงินของรัฐบาลเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาส่วนราชการต่างๆ ในประเทศ

        ราคาของป้ายภาษีรถยนต์ขึ้นอยู่กับประเภทของรถ และพิกัดที่ลงทะเบียนรถยนต์ โดยปกติแล้ว ราคาของป้ายภาษีรถยนต์ในปี 2566 (2023) จะมีราคาตามนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 ล้อ ไม่เกิน 7 คน

 • กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล: 1,050 บาท
 • ต่างจังหวัด: 550 บาท

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 ล้อ เกิน 7 คนขึ้นไป รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุกขนาดใหญ่

 • กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล: 2,550 บาท
 • ต่างจังหวัด: 1,250 บาท

รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 90 ซีซี

 • กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล: 165 บาท
 • ต่างจังหวัด: 85 บาท

รถจักรยานยนต์เกิน 90 ซีซี

 • กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล: 330 บาท
 • ต่างจังหวัด: 170 บาท

โดยการจะได้รับป้ายภาษีรถยนต์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ของรถจะต้องจ่ายเงินในส่วนของภาษีรถยนต์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หรือระบบออนไลน์ของกรมธุรกิจพาณิชย์ก่อนทำการต่อทะเบียนรถยนต์ได้

ประกันรถยนต์

        ประกันรถยนต์มีหลายประเภทที่สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ โดยประกันรถยนต์จะแบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ดังนี้

ประกันชั้น First Class หรือ ประกันชั้น 1

 • เป็นประกันชั้นสูงสุด ให้ความคุ้มครองที่เหนือกว่า Comprehensive และ Third Party
 • คุ้มครองทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหนือกว่า Comprehensive

ประกันชั้น Comprehensive ประกันประเภท 5 (2+ 3+)

 • คุ้มครองทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ เช่น สูญหาย ไฟไหม้ ชนกับรถอื่นหรือวัตถุอื่น และเสียหายเอง
 • มีเงื่อนไขความคุ้มครองแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกันรถยนต์

ประกันชั้นพื้นฐาน (Third Party) หรือ ประกันชั้น 3 

 • คุ้มครองต่อคู่กรณีสูญเสียหรือเสียหายเป็นผลมาจากการชนกับรถของบุคคลภายนอก
 • ไม่คุ้มครองทุกกรณี เช่น สูญเสียเองหรือฉุกเฉิน

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งประกันรถยนต์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น ประกันภัยรถยนต์สำหรับใช้ส่วนบุคคล ประกันภัยรถยนต์สำหรับใช้ในงานธุรกิจ ประกันภัยรถยนต์สำหรับใช้ในการแข่งขันฯลฯ ซึ่งจะมีเงื่อนไขและขอบเขตความคุ้ม

เบอร์โทรเครม 24 ชั่วโมง

         ศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นโบรคเกอร์ประกันครบวงจร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 48 แห่ง มีพันธมิตร มากกว่า 50 บริษัท มีพนักงานประจำที่จะคอยสนับสนุนนายหน้าประกันภัย มากกว่า 600 คน มีบริการเช็คเบี้ย แจ้งงาน 7 วัน 24 ชั่วโมง มีระบบฝึกอบรมมากกว่า 20 หลักสูตร ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะในต่านต่างๆ อย่างครองคลุม

         ศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นหนึ่งในโบรคเกอร์ ที่ คปภ.คัดเลือก ให้เป็นโบรคเกอร์ดีเด่น 2 ปีซ้อน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งดำเนินธุกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล

         นอกจากนี้ ศรีกรุงโบรคเกอร์ยังมีแผนการตลาดที่สุดยอด ไม่บังคับยอดขาย ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีลง สามารถรับรายได้เดือนละเป็นแสนบาท/เดือน จากการสร้างและบริหารทีมขาย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทในด้านตางๆ ตลอดจนความเป็นเลิศและความทุ่มเทในการให้บริการลูกค้า ศรีกรุงโบรคเกอร์จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ สำหรับที่ต้องการจะทำธุรกิจประกันภัย

ไม่มีประสบการณ์ หรือทำงานประจำ ก็ทำธุรกินี้ได้ ไม่มีหน้าร้าน ก็ทำธุรกิจนี้ได้ เราสอนทำธุรกิจฟรี สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อซื้อประกันราคาสมาชิก รับส่วนลดตลอดชีพ โทร 0871464000